VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7001
Đăng ngày 24-10-2019 04:50:44 AM
Giá : 1.595.000 đ 2.900.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7001
Model: VC-7001
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7001: Giá: 2.900.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm
 
NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT
 

 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7002
Đăng ngày 24-10-2019 04:45:39 AM
Giá : 1.677.500 đ 3.050.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7002
Model: VC-7002
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7002: Giá: 3.050.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm
 
NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT
 

 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7003
Đăng ngày 24-10-2019 04:42:13 AM
Giá : 1.699.500 đ 3.090.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7003
Model: VC-7003
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7003: Giá: 3.090.000đ

 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc - đen
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm
 
NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT
 


 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7005
Đăng ngày 11-10-2019 04:22:43 AM
Giá : 2.227.500 đ 4.050.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7005
Model: VC-7005
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7005: Giá: 4.050.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm
 
NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7006
Đăng ngày 11-10-2019 04:11:36 AM
Giá : 1.369.500 đ 2.490.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7006
Model: VC-7006
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7006: Giá: 2.490.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7007
Đăng ngày 11-10-2019 04:04:25 AM
Giá : 1.534.500 đ 2.790.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7007
Model: VC-7007
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7007: Giá: 2.790.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7008
Đăng ngày 11-10-2019 03:46:56 AM
Giá : 1.919.500 đ 3.490.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7008
Model: VC-7008
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7008: Giá: 3.490.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc - đen
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm
 
NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7009
Đăng ngày 11-10-2019 03:32:39 AM
Giá : 2.194.500 đ 3.990.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-7009
Model: VC-7009
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-7009: Giá: 3.990.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Chome
Màu sắc: Bạc - đen
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm
 
NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI VC-009
Đăng ngày 11-10-2019 03:27:19 AM
Giá : 2.255.000 đ 4.100.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-009
Model: VC-009
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom

VC-009: Giá: 4.100.000đ
 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Sơn tĩnh điện
Màu sắc: Bạc - đen
Xử lý bề mặt: Niken + Chome
Bảo hành: 3-5 năm
 
NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

 

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-6020
Đăng ngày 05-09-2019 12:37:42 AM
Giá : 2.200.000 đ 4.400.000 đ (-50%)

VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH CAO CẤP NAKAMI - VC-6020
Model: VC-6020
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Niken + Crom + Sơn Tĩnh Điện
+ VC-6020: 
Giá: 4.400.000đ

 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Đồng thau + Sơn tĩnh điện
Màu sắc: Đen
Xử lý bề mặt: Brushed Nickel
Bảo hành: 3-5 năm
Độ dày của mạ điện   Nickel: 2-3um
Chrome: 0.1-0.25um

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHẤT LƯỢNG"
GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

Vòi rửa chén bát Inox 304 cao cấp Nakami VC-6006
Đăng ngày 16-07-2018 05:48:52 AM
Giá : 910.000 đ 1.400.000 đ (-35%)

VÒI RỬA CHÉN INOX 304 ĐÚC NAKAMI - VC-6006
Model: VC-6006
Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Inox 304
+ VC-6006:
Giá: 1.400.000đ

 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Công dụng Vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Thép không gỉ (inox 304)
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Brushed Nickel
Bảo hành: 3-5 năm
Độ dày của mạ điện   Nickel: 2-3um
Chrome: 0.1-0.25um

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA INOX 304 CHUẨN"

GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT

 

Vòi rửa chén Inox 304 cao cấp Nakami VC-6002
Đăng ngày 16-07-2018 05:45:43 AM
Giá : 1.314.500 đ 2.390.000 đ (-45%)

VÒI RỬA CHÉN NAKAMI - VC-6002
Model: VC-6002
Vòi rửa chén Nóng Lạnh
Chất liệu: Inox 304
+ VC-6002:
Giá: 2.390.000đ

 

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Loại vòi Nóng Lạnh
Chất liệu: Thép không gỉ (inox 304)
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Brushed Nickel
Bảo hành: 3-5 năm
Độ dày của mạ điện   Nickel: 2-3um
Chrome: 0.1-0.25um

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA INOX 304 CHUẨN"

GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT


 

Vòi rửa chén Inox 304 cao cấp Nakami VC-6008
Đăng ngày 16-07-2018 05:44:40 AM
Giá : 643.500 đ 990.000 đ (-35%)

VÒI RỬA CHÉN INOX 304 NAKAMI - VC-6008
Model: VC-6008
Vòi rửa chén Nóng Lạnh
Chất liệu: Inox 304
+ VC-6008:
Giá: 990.000đ

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Chất liệu: Thép không gỉ (inox 304)
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Brushed Nickel
Bảo hành: 3-5 năm
Độ dày của mạ điện   Nickel: 2-3um
Chrome: 0.1-0.25um

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA INOX 304 CHUẨN"

GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT


 

Vòi rửa chén Inox 304 cao cấp Nakami VC-6007
Đăng ngày 16-07-2018 05:42:35 AM
Giá : 578.500 đ 890.000 đ (-35%)

VÒI RỬA CHÉN INOX 304 CAO CẤP NAKAMI - VC-6007
Model: VC-6007 
Vòi rửa chén Nóng Lạnh
Chất liệu: Inox 304
+ VC-6007:
Giá: 890.000đ

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Chất liệu: Thép không gỉ (inox 304)
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Brushed Nickel
Bảo hành: 3-5 năm
Độ dày của mạ điện   Nickel: 2-3um
Chrome: 0.1-0.25um

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA INOX 304 CHUẨN"

GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT


 

Vòi rửa chén Inox 304 cao cấp Nakami VC-6003
Đăng ngày 16-07-2018 05:41:31 AM
Giá : 968.500 đ 1.490.000 đ (-35%)

VÒI RỬA CHÉN INOX 304 ĐÚC NAKAMI - VC-6003
Model: VC-6003
Vòi rửa chén Nóng Lạnh
Chất liệu: Inox 304
+ VC-6003:
Giá: 1.490.000đ

Thương hiệu  Nakami
Tên Vòi chậu rửa
Chất liệu: Thép không gỉ (inox 304)
Màu sắc: Bạc
Xử lý bề mặt: Brushed Nickel
Bảo hành: 3-5 năm
Độ dày của mạ điện   Nickel: 2-3um
Chrome: 0.1-0.25um

NAKAMI: "SỰ KHÁC BIỆT CỦA INOX 304 CHUẨN"

GỌI NGAY CHẮC CHẮN CÓ GIÁ TỐT: 0976 173 173
HỖ TRỢ TƯ VẤN - BÁO GIÁ NHANH NHẤT


 

Vòi Lavabo nóng lạnh
Vòi sen cao cấp
Vòi rửa chén
củ sen tắm
Chậu rửa chén
Đối tác
 • Đối tác 1

  Đối tác 1

 • Đối tác 2

  Đối tác 2

 • Đối tác 3

  Đối tác 3

 • Đối tác 4

  Đối tác 4

 • Đối tác 5

  Đối tác 5

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây